Gegevensbescherming

Gegevensbescherming:

Persoonsgegevens, die wij via formulieren of e-mails ontvangen, worden alleen gebruikt ter beantwoording van de betreffende aanvragen. Ze worden niet aan derden doorgespeeld of op andere wijze gebruikt. De grondslag wordt gevormd door de bepalingen van de (Duitse) federale wet op bescherming van persoonsgegevens en de (Duitse)
wet op telecommunicatie.


Disclaimer:

HAFI Benelux GmbH sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op deze site.
De informatie op deze site kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door HAFI worden gewijzigd.


Google Analytics:

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics
gebruikt zgn. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website door u. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant op te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden dienstverleningen te verschaffen. Ook zal Google deze informatie eventueel aan deden overdragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in
geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen.

U kunt de installatie van cookies door een daarmee overeenkomende instelling van uw browser-software verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruiken van deze website stemt u in met de bewerking van de door u ingewonnen gegevens door Google op de vooraf beschreven wijze en voor het vooraf benoemde doel.